Behandeling

Behandeling en behandeltechnieken:

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde.

Ik kan behandelen door middel van naaldtechnieken, moxa, cupping of een combinatie hiervan.

De acupunctuurbehandeling kan worden ondersteund met oefentherapie, massagetechnieken zoals ik geleerd heb tijdens mijn fysiotherapie opleiding, ademtherapie en adviezen aangaande eet- en leefpatronen. Zo staat het beschreven in het Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur beroepsprofiel. 

Eerste behandeling:

Iedereen is uniek. En om een zo persoonlijk mogelijke behandelplan te kunnen maken, bespreken we tijdens de eerste afspraak je klacht en je hulpvraag. Ook kijk ik naar je tong (dit gebeurt niet tijdens de coronatijd) en voel ik je pols, dit geeft mij extra informatie.

Natuurlijk word je ook gelijk behandeld, zodat ik kan zien hoe je reageert op acupunctuur. 

Je ligt daarvoor op behandeltafel op een badlaken of hoeslaken die je in het kader van de coronamaatregelen, zelf moet meenemen. Soms is het nodig wat kleding uit te doen. Daarna plaats ik de ultradunne steriele naaldjes, dit gaat snel en is vrijwel pijnloos. Acupunctuur is veilig en doet geen pijn


De duur van de behandeling:

Om de punten met elkaar te laten samenwerken en het lichaam de juiste signalen te geven blijven de naalden maximaal 20 minuten zitten. Je kan in deze tijd niets anders doen dan rustig blijven liggen en proberen te ontspannen voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Het eruit halen van de naalden is pijnvrij.


vervolgbehandeling:

We bespreken hoe het met je gegaan is sinds de vorige behandeling en welke veranderingen je hebt gemerkt sindsdien.


Acupunctuurpunten

Er zijn zo’n 350 acupunctuurpunten op het lichaam. Afhankelijk van de klacht kies ik een aantal punten die voor jou belangrijk zijn. Dit zijn er meestal zo 10 à 15 punten.

Hierbij worden zowel de klachten, de symptomen als de oorzaak aangepakt. De punten werken met elkaar samen, en wij noemen dit een acupunctuurformule.

Door punten op het lichaam te activeren wordt er een signaal aan het lichaam gegeven om de klacht aan te pakken.

Acupunctuurpunten liggen op vaste plekken op het lichaam, ik prik niet in een zenuw. Als het acupunctuurpunt geactiveerd wordt, kunt u een lichte sensatie voelen die kan bestaan uit een lichte tinteling of drukkend gevoel. U weet dan dat het acupunctuurpunt werkt en uw lichaam processen gaat verbeteren. Zodra ik de naald met rust laat, zal dit gevoel verdwijnen. Dit noemen de chinezen het Qi-gevoel.


Privacy – AVG


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.
  • door te werken vanuit een beveiligde omgeving. (computerprogamma crossuite)

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Ik ben gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen ikzelf heb toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb geheimhoudingsplicht.

Kamer 12 in Hoofddorp.

Per 15 juni 2020 ben ik een samenwerkingsverband aangegaan met verloskundige centrum Uniek.

Ben je zwanger en wil je persoonlijke en professione begeleiding stuur mij dan een berichtje.

Locatie Leiderdorp:

maandag / donderdag

Adres: Kwikstaartplein 1

Postcode: 2352 HS Leiderdorp

06 42 705 405

Locatie Hoofddorp:

dinsdag / woensdag /vrijdag

Adres: Piet hein 70

Postcode: 2132 TE Hoofddorp

06 42 705 405

Locatie Rijnsburg:

aanwezigheid = op aanvraag

Adres: remiseplein 3

Postcode: 2231 MW Rijnsburg

06 42 705 405